Beskrivning

Fyra stycken dubbla kvadratkort med blank insida, bild fram
ca:12×12 cm. Utan kuvert